Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020? (1. Část)

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020? (1. Část)

Tento článek vysvětluje, jak je možné snížit daň, kterou platíte ze svého příjmu, ať již v rámci mzdy nebo příjmu z podnikání. Nezapomeňte na to, co Vám zákon dovoluje a neplaťte víc, než je nezbytně nutné z Vašich vydělených peněz. Možnosti jsou v podstatě dvě, a to buď v podobě odčitatelných položek, nebo slev na dani. Rozdíl je takový, že odčitatelná položka snižuje daňový základ, což znamená, že dopad pro naši peněženku je 15% z výše uplatněné odčitatelné položky. Oproti uplatněným slevám, které mají pozitivní dopad do naší peněženky v celé uplatněné výši.

Jako odčitatelné položky jsou nejvíce uplatňované:

  1. Vlastní příspěvky na kapitálové či investiční životní pojištění – potvrzení o zaplacených příspěvcích zasílají pojišťovny a je potřeba si to ohlídat a předat pro uplatnění do daňového přiznání. Maximálně je možné odečíst 24 000,- Kč.
  2. Vlastní příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření – možno uplatnit dle vystaveného potvrzení od penzijní společnosti. Zde je možné uplatnit pouze vlastní příspěvek nikoli příspěvek od zaměstnavatele o částku nad vlastní roční příspěvek 12 000,- Kč. Maximálně je možné odečíst 24 000,- Kč.
  3. Úroky zaplacené z hypotéky – výše zaplacených úroků zasílají banky či stavební spořitelny. Maximálně je možné odečíst 300 000,- Kč.
  4. Hodnoty darů na dobročinné účely – jde o darované částky na veřejně prospěšné účely nebo institucím se speciálním statutem např. dary na Dobrého anděla je možné uplatnit. Opět je nutné získat potvrzení od příslušné instituce. Hodnota daru musí být minimálně 1000,- Kč a maximálně 2 % základu daně.
  5. Odborové příspěvky zaplacené za kalendářní rok.
  6. Vážení klienti, nezapomeňte na výše uvedené možnosti snížení daňového základu. V příštím článku budou připomenuty slevy na dani.
left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.