Životní pojištění – nestandardní situace

Životní pojištění – nestandardní situace

Smrt blízkého. Komu náleží pojistné?

K tomu, aby vůbec došlo k pojistnému plnění, se nejprve musí oprávněné osoby u příslušné pojišťovny přihlásit. Pojišťovny zpravidla nemohou svévolně zjistit, že zemřela jejich pojištěná osoba. Pojistné plnění pro případ smrti náleží osobě uvedené v pojistné smlouvě jako tzv. obmyšlená osoba. Obmyšlených osob může být libovolný počet a jejich podíl je rozdělen procentuálním poměrem. “V případě, že v pojistné smlouvě nebyla jmenovitě uvedena žádná osoba, náleží pojistné plnění osobám dle standardní dědické linie. Nutno podotknout, že plnění za připojištění smrti není součástí dědictví, pojistné plnění tedy může obdržet i osoba, která odmítla dědictví,” říká Bc. Michaela Moravcová, finanční poradce společnosti 4fin.

Změna zaměstnání. Je nutné hlásit to pojišťovně?

V případě změny zaměstnání je vždy potřeba tuto skutečnost nahlásit na pojišťovnu, u níž máte sjednané životní pojištění. Pojišťovny mají určené tzv. rizikové skupiny pro jednotlivá povolání. Každá pojišťovna si určuje sama, do jaké rizikové skupiny určité povolání zařadí a také jakou dá tomuto povolání cenovou přirážku na výsledném placeném pojistném. “Může nastat situace, kdy se změnou zaměstnání přeřadíte do rizikové skupiny s vysokou cenovou přirážkou a za pojištěná rizika budete platit výrazně více, nebo budete naopak zařazeni do méně rizikové skupiny a budete zbytečně přeplácet,” říká Moravcová.

Stal se mi úraz v cizině. Mohu uplatnit plnění z životního pojištění?

Pokud často cestujete za hranice České republiky, měli byste být ve výběru životního pojištění o to pečlivější. Na trhu jsou pojišťovny, které nabízejí neomezenou územní platnost pro pojištění úrazu i nemoci. “Zhruba polovina pojišťoven nabízí krytí pouze s omezenou územní platností pro vyjmenované státy nebo pro jednotlivá připojištění. Kompletní výčet zemí je vždy uveden v pojistných podmínkách, ve výlukách připojištění bývá nejčastěji plnění za pracovní neschopnost nebo připojištění hospitalizace,” ukončuje Bc. Michaela Moravcová.

Bc. Michaela Moravcová

Bc.  Michaela Moravcová
Bc. Michaela Moravcová
Finanční poradce
Specialista
Životní pojištění
Spotřebitelské úvěry
left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.