Zaměstnanecké benefity pro rok 2024

Zaměstnanecké benefity pro rok 2024

Možná jste slyšeli o možnosti využití daňově zvýhodněných produktů pro zaměstnavatele i zaměstnance. Jedná se o formu benefitu, který zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům.

 

„Spokojený zaměstnanec toho udělá více než tři nespokojení.“
Henry Martin Ford – zakladatel Ford Motor Company a průkopník automobilového průmyslu.

 

Pokud chcete stabilizovat zaměstnance, hledáte nové nástroje motivace a zajímá Vás úspora personálních nákladů, máme pro Vás řešení! Využijte efektivně daňově zvýhodněné produkty na penzi a zajištění příjmů.

Produkty na PENZI

Výhody pro zaměstnavatele:

Příspěvek zaměstnavatele na Produkt spoření na stáří je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem bez omezení (podmínkou je ujednání o poskytování příspěvku zaměstnavatele ve vnitřním předpisu společnosti)

Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí:

 1. penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem (PP)
 2. doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření (DPS)
 3. dlouhodobý investiční produkt (DIP)
 4. soukromé životní pojištění
 5. pojištění dlouhodobé péče

Z příspěvku zaměstnavatele na Produkt spoření na stáří v součtu až do výše 50 000 Kč ročně se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění (úspora 33,8 %)

Výhody pro zaměstnance

 • Příspěvek zaměstnavatele na Produkt spoření na stáří v součtu až do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá dani z příjmu (úspora 15 %, resp. 23 %)
 • Z příspěvku zaměstnavatele na Produkt spoření na stáří až do výše 50 000 Kč ročně se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění (úspora 11,6 %)

Snížení základu pro výpočet daně z příjmu až o 48 000 Kč ročně, a to v součtu vlastních příspěvků na Produkty spoření na stáří

V případě PP/DPS možnost získání státního příspěvku až 230 Kč/měsíc (od 1. 7. 2024 až 340 Kč/měsíc)

SKUPINOVÉ RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Staronové, ale neokoukané téma v oblasti benefitů

Skupinové životní a/nebo úrazové pojištění je typem pojištění rizik, které je poskytováno zaměstnancům jako součást zaměstnaneckých benefitů, které plně hradí zaměstnavatel. Jeho hlavní výhody zahrnují:

Výhody skupinového pojištění

 • Zabezpečení zaměstnanců pro případ ztráty příjmu z důvodu nemoci či úrazu
 • Vysoké pojistné částky bez zdravotního zkoumání
 • Pojištění rizika smrti z jakékoliv příčiny kryje i onemocnění diagnostikovaná před vstupem do pojištění
 • Pojistná ochrana platná po celém světě, 24 hodin denně, 365 dní v roce
 • Určením oprávněné osoby je možné vyjmout pojistné plnění z dědického řízení

Jak skupinové rizikové životní pojištění funguje?

 • Pojištění je sjednáno v rámci jedné pojistné smlouvy
 • Pojistníkem je zaměstnavatel
 • Výběr pojištěných zaměstnanců je na zaměstnavateli
 • Pojištěni mohou být všichni zaměstnanci
 • Pojištěni mohou být jen vybraní – možno volit i více skupin s různým rozsahem pojistného krytí a různou výší pojistných částek
 • Jednoduchá administrativa – hlášení změn v měsíční frekvenci

Široké možnosti v rozsahu pojistného krytí

 • Smrt z jakékoliv příčiny
 • Smrt následkem úrazu
 • Úplná trvalá invalidita následkem úrazu nebo nemoci
 • Trvalé následky úrazu
 • Závažná onemocnění
 • Denní dávka při pracovní neschopnosti

Daňový režim skupinových smluv

Z pohledu zaměstnavatele

 • Daňově uznatelný náklad bez omezení – podmínkou je ujednání o benefitu ve vnitřním předpisu nebo jiném dokumentu
 • Pojistné podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění – 33,8 %

Z pohledu zaměstnance

 • Pojistné podléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění – 11,6 %
 • Pojistné podléhá dani z příjmu

Výhody skupinového RŽP

 • Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců
 • Pojištění rizika smrti z jakékoliv příčiny kryje i onemocnění diagnostikovaná před vstupem do pojištění
 • Zpravidla i vysoké pojistné částky bez zdravotního zkoumání
 • Nominálně nižší cena pojištění v porovnání s individuálním pojištěním
 • Na straně zaměstnanec se cena ještě „snižuje“ tím, že hradí jen daň z příjmu a SZP

Co pro vás mužeme udělat?

 • Audit a analýza současného stavu zaměstnaneckých benefitů
 • Návrh nového řešení se zohledněním požadavků a potřeb zaměstnavatele
 • Důraz na optimalizaci personálních nákladů
 • Zpracování Interní směrnice upravující podmínky poskytování příspěvků zaměstnavatele
 • Komunikace benefitu zaměstnancům
 • Realizace řešení v rámci servisních a konzultačních dnů přímo na pracovišti
 • Zpracování podkladů pro platby příspěvků
 • Dlouhodobá správa benefitů
left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.