Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 (2. část)

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 (2. část)

V předchozím článku jsme si připomněli, jaké máme možnosti pro snížení daňového základu v podobě daňově odčitatelné položky a nyní bychom se společně podívali na možnosti slev na daních, které mají pozitivní dopad na naše finance a snížení daňové zátěže v plné výši.

Pro zdaňovací období roku 2020, za které podáváme daňové přiznání jsou možné uplatnit tyto základní slevy:

  1. Sleva na poplatníka – na tuto slevu máme nárok v podstatě všichni, kteří jsme měli v roce 2020 zdanitelné příjmy a její výše je Kč 24 840,- za rok. Tuto celou částku je možné uplatnit i v okamžiku, že jsme měli zdanitelný příjem pouze po část roku a zbylou část jsme byli např. nezaměstnaní.
  2. Sleva na dítě – tuto slevu je možné uplatnit, pokud roční zdanitelný příjem přesáhl šestinásobek minimální měsíční mzdy, což představuje částku 87 600,-. Výše této slevy je odstupňovaná dle počtu dětí, které s námi žijí ve společné domácnosti a je jim do 18 let, ale také pro zletilého do 26 let, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. - Sleva na první dítě je Kč 15 204,- ročně - Sleva na druhé dítě je Kč 19 404,- ročně - Sleva na třetí a každé další dítě je Kč 24 204,- ročně. Pokud má dítě statut zdravotně postižené osoby ZTP/P, pak se výše uvedená částka zdvojnásobuje. Slevu nemusí vždy uplatňovat rodič a může jí uplatnit i prarodič, který má zdanitelné příjmy. Vždy je dobré se na to informovat a využít tuto slevu, i když rodič nemá zdanitelné příjmy.
  3. Sleva na manželku/manžela – tuto slevu může uplatnit pouze druhý z manželů, a to za podmínky, že manžel či manželka, na které je uplatňována sleva neměl zdanitelný příjem v roce 2020 vyšší než 68 000,-. Výše slevy je stanovena ve výši Kč 24 840,- a pokud je manžel či manželka ZTP pak výše činí Kč 49 680,-.
  4. Sleva na školku – školkovné – jde o zaplacenou částku za rok za naše dítka umístěná ve školce. Za každé dítě lze uplatnit slevu maximálně Kč 15 200,- ročně.
  5. Sleva za invaliditu
  6. Sleva na důchodce
  7. Sleva na studenta

Tímto článkem jsem si dovolil připomenout, že není málo možností, jak si snížit daň, tak na ně nezapomeňme a pokud bude potřeba, pak jsme připraveni Vám nejen s výše uvedeným poradit, protože platná legislativa pro daňové slevy je významně obsáhlejší a není možné zde vše obsáhnout.

 

left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.